יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
מבחר כלים לשרות הרכז

מיפוי מורים כלי למיפוי מורים - האגף לחינוך יסודי אתר בית ספר כלי להערכת אתר בית הספר - האגף לחינוך יסודי סקירה בנושא אתר בית ספרי - מכללת אריאל הסכם חותם במסגרת חותם ניתנת הטבה למורים, גננות והעובדים האחרים במערכת החינוך, להזמין מחברת נס מט"ח, הספק הזוכה, ערכות התקנה לתוכנות הנכללות בהסכם, לצורך התקנה ושימוש במחשבם הביתי. תבנית לתכנון שיעור מקוון - דר' אברום רותם