יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.

תיאור כללי של כתיבת ספרון דיגיטאלי בדרך של חיקוי יצירתי א. תוכן < בספרון מסר דומה, אך עם דמויות אחרות ובהקשר שונה (מקום אחר וזמן אחר) מאלו שבספר שהילד קרא. < קיים עושר רעיוני. < יש התפתחות בעלילה, הכוללת סיבוך והתרה < הדמויות מאופיינות במידה התורמת להבנתן (באמצעות מעשיהן, דבריהן, רגשותיהן, יחסן לדמויות אחרות וכד'). < כתיבת העלילה מאפשרת לקורא לבחור נתיבים שונים במהלך העלילה (למשל: הצגת 2 סופים שונים לסיפור, תיאורים שונים לאותה דמות, אפשרויות בחירה העומדות בפני הגיבור וכד') ב. מבנה < הטקסט כתוב במבנה רטורי של סיפור ואפשר להבחין ברקע, סיבוך והתרה. < רצף האירועים מלא אך מאפשר יותר מבחירה אחת לרצף. < הטקסט לכיד ומקושר, קל לנווט בסיפור < נעשה שימוש נכון במילות קישור. < נעשה שימוש נבון ומושכל בהבניית הסיפור בכלים טכנולוגים < דרכי הצגת הסיפור מותאמים לכלים הטכנולוגים. < נעשה שימוש נכון בביטויים המציינים את היחס הלוגי בין חלקי הטקסט (כגון: רצף כרונולוגי ויחסי סיבה ותוצאה). < דף השער ודף הסיום מרמזים על התוכן < המולטימדיה האיורים, האנימציה הקול והמוסיקה מתאימים לתוכן / משלימים פערים. ג. לשון < משלב – הסיפור כתוב במשלב מתאים. גבוה בדרך כלל עם חריגה לצורך אפיון הדמויות או כאמצעי רטורי. < אוצר המלים – עשיר ומגוון. < מורפולוגיה – מבנה תקין של מלים. יש התאמה במין, במספר וביידוע. < תחביר – מבנה תקין של משפטים. יש התאמה במין, במספר וביידוע. < פיסוק – שימוש נכון בסימני הפיסוק < כתיב – כתיב נכון ד. עיצוב < העמדה – העמדת חלקי הטקסט על גבי עמודי הספרון < מולטימדיה - התאמת המולטימדיה לכתוב בכל עמוד (מולטימדיה מפרשת, מולטימדיה משלימה, מולטימדיה מלווה אחד לאחד, צבעים וכד'...). < עמידה בכללי עיצוב וכתיבה בכלי הטכנולוגי הנבחר. < עיצוב מתאים המרמז על התוכן ומושך עין למארז הגשה CD: < כריכה קדמית ל CD – שם הספרון, שם התלמיד, כיתה, בית ספר, עיר < כריכה אחורית ל CD – בעקבות איזה ספר ממצעד הספרים נכתב הספרון < מדבקת זיהוי ל CD – שם הספרון, שם התלמיד, בית ספר, עיר