יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
בהתאם לחוזר מנכ"ל, בתי ספר נדרשים לחסום אתרים לא ראויים, לשמור על הפרטיות ושמירת זכויות יוצרים.

קישורים לחוזרי מנכ"ל חסימת אתרי מידע בלתי רצויים באינטרנט במערכת החינוך בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל תשס"ד/9 (א), הנכם נדרשים לחסום אתרים בלתי ראויים , להבטחת הגנת התלמידים מפני חשיפה לתכנים פוגעים באמצעות האינטרנט. הנחיות מפורטות תמצאו בחוזר מנכ"ל תשס"ד/9 (א) מאי2004): www.education.gov.il/edun_doc/sd9ak3_6_6.htm לצורך חסימת האתרים, עליכם לדרוש מספק האינטרנט של בית הספר, כחלק מהסכם ההתקשרות, להפעיל את מנגנון חסימת האתרים הבלתי ראויים. עם זאת יש להזכיר שגם חסימת האתרים הטובה ביותר אינה מהווה פתרון מוחלט לבעיה. בנוסף לפן הטכני, יש לטפל בהיבטים ההתנהגותיים הכרוכים בנושא. לכן, במקביל ליישום נהלים אלה, מומלץ להדק את ההשגחה על סביבות המחשב בבית הספר, ליזום וליישם תוכניות חינוכיות לגלישה בטוחה ונבונה ברשת. שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים יש לדאוג לכיבוד החוק ולשמירה על אתיקה ומוסר בתכנים המופיעים באתר בית הספר ובפורומי הדיון בו. האחריות להתנהלות האתר מוטלת על מנהל המוסד. על המוסד לפנות להורי התלמידים בכתב, ליידעם על אתר ביה"ס ומטרותיו ולהחתימם על טופס הסכמה להכליל את בנם/ בתם בפעילות האתר. לחוזר המנכ"ל ולטופס ההסכמה: www.education.gov.il/edun_doc/sc7ak3_6_3.htm שמירה על זכויות יוצרים חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), 2 בנובמבר 2003 סעיף 3.6-5www.education.gov.il/edun_doc/sd3ak3_6_5.htm: