יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
המחוון משרת את תהליך כתיבת הספר והערכתו לאחר ביצוע

מחוון להערכת ספר דיגיטלי במיטבו בעריכת סיגלית ורדי וטל נאשי שם הספר: שמות המעריכים: הערות והצעות להשבחת הספר: קריטריון להערכה בתחילת הדרך (2) בדרך להשגת היעד (6) השיג את היעד (10) עומד בקריטריונים של כתיבת ספרון בדרך של חיקוי יצירתי תוכן המסר בסיפור של התלמיד אינו דומה לסיפור המקורי או שהמסר דומה ואין שינוי בדמויות או בהקשר. אין קשר בין הכותרת לתוכן הסיפור. תיאורים חסרים או תיאורים דלים של דמויות, מקומות ואירועים. בסיפור קיים מסר דומה, אך עם דמויות אחרות ובהקשר שונה (מקום אחר וזמן אחר). קשר חלקי בין הכותרת לבין הסיפור. הסיפור מעניין. קיימים תיאורים מועטים של הדמויות, המקומות והאירועים. בסיפור קיים מסר דומה, אך עם דמויות אחרות ובהקשר שונה (מקום אחר וזמן אחר). קיים קשר בין הכותרת לתוכן הסיפור. הסיפור מעניין ועשיר ברעיונות מקוריים. הסיפור עשיר בתיאורים על הדמויות, המקום והאירועים. מבנה חסרה פתיחה המרמזת על דמויות והתרחשויות. בסיפור אין הסתבכות, תפנית והתרה רצף האירועים בסיפור אינו ברור הפתיחה מרמזת באופן חלקי על הדמויות וההתרחשויות. רצף אירועים חלקי, שימוש חלקי במשפטי קישור. בסיפור יש פתיחה המרמזת על דמויות והתרחשויות. בסיפור יש הסתבכות (בעיה) חברתית או אישית. הסיפור מסתיים בהתרה (פתרון). בסיפור יש תפנית / הפתעה. הסיפור מקושר ברצף אירועים ובמשפטי קישור. לשון משלב לשוני נמוך (שימוש בשפה דבורה, אין שימוש באוצר מילים עשיר ובביטויים) אין שימוש במילות הפתעה ובמילים מתארות. אין הקפדה על פיסוק וכתיב נכון. אין הקפדה על מבנה תחבירי תקין של המשפטים. משלב לשוני בינוני (שימוש חלקי באוצר מילים עשיר ובביטויים). שימוש חלקי במילים מתארות. שימוש חלקי בפיסוק ובכתיב נכון. הקפדה חלקית על מבנה תקין של משפטים. משלב לשוני גבוה (שימוש בשפה גבוהה)– שימוש באוצר מילים עשיר ומשלב ביטויים ופתגמים. נעשה שימוש במילות הפתעה ובמילים מתארות. יש הקפדה על פיסוק וכתיב נכון. תחביר - מבנה תקין של משפטים. יש התאמה במין, במספר וביידוע שילוב מולטימדיה בטקסט ובעלילה טקסט, צבע ורקע רקע או תבנית הרקע אינם מתואמים לטקסט צבע הטקסט מותאם בחלקו לרקע אך עדין קיימים קשיים מסוימים לקרוא אותו בבהירות. רקע המצגת מפריע בחלקו לקריאות הטקסט. הטקסט קריא, הרקע אינו משתלט ומותאם לצבעי הטקסט והגרפיקה תמונה/איור/צילום גרפיקה ותמונות מועטות או רבות מדי המפריעות לתוכן. הגרפיקה אינה מתאימה לתוכן. הגרפיקה מתאימה חלקית לתוכן. שילוב תמונות, איורים ו/או צילומים להמחשת הרעיונות המרכזיים והרחבתם. תנועה אין הנפשה או הנפשה עמוסה מדי המפריעה לתוכן ולקצב ההתקדמות במצגת. הנפשה חסרה או מתאימה חלקית לתוכן. ההנפשה ממחישה רעיונות מרכזיים ומרחיבה אותם. הקראה וצלילים אין הקראה של הסיפור אין שימוש בצלילים או הצלילים בהם נעשה שימוש אינם תומכים בטקסט. הקראה חלקית של הסיפור ו/או אין הטעמה בהקראה. הקראת כל הסיפור או רובו בצורה מוטעמת. קיים שימוש בצלילים התומכים או משלימים את הטקסט. קישורים בטקסט שימוש בקישורים ליצירת טקסט רב שכבתי לא נעשה שימוש בקישורים שימוש חלקי או חסר בקישורים נעשה שימוש בקישורים: · להרחבה והעשרה, · להשלמת פערים, · להרחבת הטקסט ועיבויו, · להסתעפות בעלילה, · להיכרות עם יוצרי הסיפר מתן אפשרות לקורא לנוע בסיפור הטקסט לינארי ללא אפשרות לתנועה התנועה בטקסט אינה שלמה וכוללת "מבוי סתום" (קישור שאינו עובד). נעשה שימוש בקישורים לתנועה - בתוך הסיפור, בין עמודיו השונים - לאתר אינטרנט - למסמך Word (הסבר, הרחבה, פירוש מילה) או מסמך בצייר - הפניה למשחק