יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
לא תמיד אפשר למנוע הפצה של תמונה מביכה או תמונת עירום שלנו או אפילו תמונות של ילדינו שיועלו לרשת - אבל ישנן דרכים שאפשר בעזרתן לנסות ולצמצם את הנזק והחשיפה http://www.ynet.co.i l/Ext/Comp/ArticleLay out/CdaArticlePrintPr eview/1,2506,L-384950 3,00.html