יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
הגדרת תפקיד רכז תקשוב מתוך מסמך "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 תשע"א"

הגדרת תפקיד מורה בתפקיד הדרכה בבת הספר בנושא תקשוב (רכז תקשוב) שם התפקיד: מורה בתפקיד הדרכה בבית הספר בנושא תקשוב (רכז תקשוב) הגדרת תפקיד: רכז תקשוב ומורה בתפקיד הדרכה בבית הספר אשר פועל למימוש מדיניות משרד החינוך להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 תחום העיסוק: הנחיית צוות המורים בכל הקשור לארגון וניהול התהליכים הבית ספריים ליישום התכנית תכלית התפקיד: הטמעת המדיניות ויישומה בקרב הצוות הפדגוגי של בית הספר מאפייני התפקיד: מלמד בפועל בבית-הספר בחלק העיקרי ממשרתו, התפקיד מאופיין בעבודה שיתופית ברמה גבוהה, התעדכנות מקצועית שוטפת, יוזמה והובלת שינוי ממשקים: מנהל/ת בית הספר, בעלי תפקידים, מורים, מדריכי תחומי הדעת ותקשוב תיאור המשימות/מטלות העיקריות של רכז התקשוב הבית ספרי: מסייע ויועץ למנהל בית-הספר בתהליך הנחלת תרבות התקשוב למערכת שהוא מופקד עליה. מסייע למנהל בית הספר בבניית תוכנית התקשוב הבית ספרית ופועל ליישומה מנחה את המורים ובעלי התפקידים האחרים בבית-הספר בבחירה ובשילוב פעילויות ממוחשבות, בהכרת השימוש בהן וביישומן לקידום תהליכי ההוראה-למידה-הערכה איכותיים בתחומים השונים. יוזם פעולות חינוכיות המכוונות להעלאת המודעות לסכנות ברשת, לשמירה על כללי התנהגות ואתיקה בסביבה המתוקשבת ולשמירה על זכויות יוצרים אחראי על מימוש הפתרון הטכנולוגי לניהול ידע לימודי ומידע פדגוגי בית ספרי, בדגש על הפורטל והמנב"ס ותוכנות העזר. נפגש באופן קבוע עם מדריך האשכול, מקבל ממנו הנחייה מקצועית ופועל להטמעתה בבית הספר מסייע למדריך האשכול לבנות ולהפעיל את ההשתלמות המוסדית משתתף בהשתלמות חוץ מוסדית בהיקף של 60 ש"ש. מתאם עם התומך הטכני את פתרון הבעיות הטכניות הקשורות בהפעלה השוטפת של מערכת המחשבים, התוכנות והמערכת המייצגת את הפתרון הטכנולוגי , תוך הפניה לגורמים מקצועיים שונים בעת הצורך. תנאי סף להיות מדריך: - בעל תואר ראשון לפחות - בעל תעודת הוראה - בעל ניסיון של ארבע שנות הוראה לפחות כישורים נוספים מורה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות שעבר קורסים להתפתחות מקצועית בתחום התקשוב המאושרים על ידי הפיקוח המקצועי בתחום בחמש השנים האחרונות. תינתן עדיפות לבוגר קורס הכשרת מורים מובילים ביישומי מחשב בהוראה שהתקיים באחד מהמוסדות האקדמיים בארץ, או לקראת סיום. בעל ידע דידקטי בכלל ומומחיות בתהליכי הוראה-למידה בסביבה מתוקשבת בפרט. מכיר את תכניות הלימודים ואת מדיניות המשרד בנוגע ללמידה בסביבה מתוקשבת. בעל יכולת להדרכת צוותים. בעל ראייה מערכתית של בית-הספר, של תכנית הלימודים הכללית ושל דרכים לשילוב המחשב בה. תנאים למינוי רכז תקשוב בית ספרי: מפגש של מנהל בית הספר וצוותו עם מדריך התקשוב (רכז האשכול) שיבוץ במערכת של מפגשי הדרכה והשתלמות מוסדית בחירת המורה המתאים ביותר בכישוריו לתפקיד ע"י מנהל בית הספר בית הספר מתחייב לעמוד בדרישות התכנית - אישור מנהל בית הספר. רכז התקשוב מקבל עליו את דרישות התפקיד המופיעות לעיל - אישור רכז התקשוב שם נוהל בחירת רכז תקשוב בית ספרי נוהל בחירת רכז תקשוב בית ספרי 26052011.docx