יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
תכניות עבודה ותכניות בית ספריות בתקשוב

טופס כתיבת תכנית עבודה לרכז קובץ להורדה - טופס לכתיבת תכנית עבודה בית ספרית עפ"י תכנית התקשוב הלאומיתתכנית_עבודה_בית_ספרית_פעימה_II_ מצורף_לנספח_3 21052011.docx קובץ להורדה - תכנית התמחשבות למפעל הפיס תשע"בתוכנית בית-ספרית למפעל הפיס 21-5-22[1].docx