יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
סמל מוסד: 513713 , מנהל בית הספר : יובל בקל , טלי אלטשולר-רכזת תקשוב

כיתה/שכבה תמונות ותוצרים הנושא ד' רותם תיעוד כל התהליך בתמונות התוצרים באתר ביה"ס – כאן יש 2 סרטונים – שירים שהילדים חיברו ו 2 ספרים דיגיטליים. שמירה על פרטיות ברשת בריונות ברשת – זהירות ברשת נערכו פעילויות שונות הקשורות לגלישה בטוחה ברשת: הסדנה מהענן החינוכי לכיתות ד' – ו' רשת בטחון הצגה "תעלומה ברשת" של עמותת אשנב משימה משותפת של הורים וילדים באתר אופק – שאלון שבנינו + כתיבת חוקים באתר linoit ולאחר מכן הילדים נחלקו לקבוצות, תכננו, הכינו והציגו את המיזמים. א' – ו' יצירת כרזות בשיעורי אומנות בריונות ברשת א' – ו' לכל כיתה יש קישור עם תמונות מהפעילות בריונות ברשת שמירה על פרטיות זהירות ברשת לכל שכבה נבנתה תכנית המתאימה לשכבת הגיל. ו' מצגת כרזות במסגרת חוג מחשבים קרן קרב לא לאלימות ברשת!