יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
מנהל ביה"ס: איתן הגלילי, רכזת תקשוב: תמר ברוקהיימר

בשנה זו, וועדת תקשוב, מונה תלמידים רבים מכתות ד-ו. בחינוך הממלכתי דתי פעילות הוועדות נקראת "וועדות הקהל" מתוך שאיפה להגיע לקהל יעד רחב יותר. נציגי וועדת תקשוב "משגררים" בנושאים רבים, לקראת שבוע בטיחות ברשת, התלמידים קיבלו על עצמם לשגרר בנושא גלישה בטוחה ברשת בדרך חוויתית בכל כתות בית הספר. רכזת התקשוב חילקה תכנים ונושאים לכל שיכבת גיל, וציידה את התלמידים בחומרים מתאים לכל תחום ותחום. התלמידים נערכו מראש, בחרו את התכנים ותכננו את שלבי ההנחיה, הקניית הידע, והמשחקים. תהליך ההנחיה כלל: 1. הצגת הנושא- בטיחות ברשת 2. הצגת תחום התמקדות שכבתית 3. הצגת סרטון, על פי תחום ההתמקדות 4. חלוקה לקבוצות:-הכנת כרזות הכנת הצגה נשחק מחשב יצירה (בכיתות הגבוהות) כתיבה יוצרת ההנחיה, העשיה והעברת נושאי הלימוד נעשתה כולה על ידי תלמידי הוועדה התלמידים שיתפו פעולה, השתתפו באופן פעיל בדיון. משחק וביצירה התלמידים שיתפו על חוויות אישיות ורעיונות לפתרונן. לסיום, התלמידים שיחקו במשחק מתוקשב שהכינו תלמידי הוועדה. בkahootפאוור פוינט, וכותלמידי שיכבת ו, כתבו שיר בנושא בטיחות ברשת, הקליטו אותו, והשמיעו אותו כצחליף למנגינת הצלצול בביה"ס במהלך שבוע האינטרנט. כלל תלמידי ביה"ס נהנו מיום הלמידה החווייתי והמחנך. שיר בטחון ברשת .wma