יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
יצחק רוטנברג -מנהל, סיגלית אברהמי- רכזת תקשוב

במסגרת שבוע "אינטרנט בטוח " תלמידי "ישורון" יצרו סיסמאות בנושא כחלק מהמשימות והפעילויות שנערכו בשבוע זה.להל"ן מצגת המציגה את תוצרי התלמידים.הכינה את המצגת התלמידה שיר בן חמו מכתה ו-1.