יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
המשאב העיקרי של מדינת ישראל הוא ההון האנושי שלה. בשנים האחרונות גורמים רבים, ממשלתיים תעשייתיים ואקדמאים, עסוקים בחיפוש אחר דרכים לעודד את תלמידי ישראל ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

המטרה היא להמשיך ולשמור על יתרונה היחסי של ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה.אחד האתגרים העולים תדיר הוא מציאת הדרך להעלות את המוטיבציה הרצון והידע של תלמידים בתחום התכנות, תחום המצריך חשיבה חישובית אבסטרקטית ולוגית.מטרות התחרויותהעלאת המוטיבציה אצל התלמידים ללמוד מקצועות טכנולוגיים.יצירת מוטיבציה אצל התלמידים לתכנת בשעות הפעילות בבית הספר ומעבר להן.פיתוח יכולת לימוד עצמית אצל כלל התלמידים.יצירת תלמידים היודעים לעבוד בעבודה קבוצתית.העלאת תחושת מסוגלות אצל התלמידים.תרגול חשיבה מחוץ לקופסה.למי מיועדות התחרויותיסודי וחט"ב: התחרויות לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים מיועדות לכלל תלמידי בית הספר בכיתות ג'-ט'. מטרת התחרות להקנות עקרונות בסיסיים בתכנות.תיכון: התחרות לבתי ספר תיכוניים מיועדת לתלמידי החינוך הטכנולוגי בכיתות י"א-י"ב אשר למדו לפחות שנה אחת תכנות ויש להם הרקע הבסיסי הנדרש: משתנים, לולאות, תנאים, עצמים, רשימות (אפשר ללמד לקראת התחרות) באחת השפות: Python, C#, Java, .Cהרישום לתחרויות נעשה על ידי בתי הספרכיתות ג'-ו' יירשמו ויתחרו בתחרות בתי הספר היסודייםכיתות ז'-ט' יירשמו ויתחרו בתחרות חטיבות הבינייםכיתות י"א-י"ב יירשמו ויתחרו בתחרות בתי הספר התיכונייםתפקיד בית הספר בשלב הרישוםבית הספר נדרש למנות מורה אחראי לתחרות.ביסודיים ובחטיבות הביניים: רכז התקשוב יוביל את התחרויות. אם בית הספר אינו שותף בתכנית התקשוב הלאומית, ימונה מורה אחראי לתחרות.בבתי הספר התיכוניים: אחד ממורי המגמות הטכנולוגיות המלמד תכנות. תקנון אולימפיאדת התכנות הלאומית – מקצה החטיבות העליונותתקנון אולימפיאדת התכנות הלאומית – מקצה יסודי וחטיבת ביניים