יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
משרד החינוך מבקש לתקצב חבילת תמיכה אשר תאפשר לבתי ספר בדגם המתקדם, כמו גם לבתי ספר נוספים אשר אינם בתכנית התקשוב ואשר משלבים שימוש באמצעי קצה לתלמידים בהוראה, סל תמיכה, העמקה ותגבור תהליכי ההוראה באמצעות אמצעי קצה אלו בהתאם לקריטריונים המפורסמים ב"קול קורא-לתקצוב בתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים בשנת הלימודים תשע"ז".

פרטים נוספים בענן החינוכי