יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש באמצעי קצה (מחשבים ניידים, מחשבי לוח וכדומה) בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה במוסדות החינוך וכולל הנחיות להטמעת הפעלתם, בדגש על נושאים אלו:

שמירה על העיקרון של שוויון ההזדמנויות והבטחת הזמינות השווה של אמצעי הקצה לכל התלמידים בכיתות המשתתפות בתכנית לפני תחילת הפעילות שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת ובין שימוש בחומרי למידה פיזיים, על פי שיקול דעת מקצועי של צוות בית הספר ועל פי ההנחיות בחוזר זה הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגיטליים בבתי ספר המשתתפים בתכנית להשאלת ספרי לימוד. תשלומי ההורים: יידוע ההורים במידע הרלוונטי, ובכלל זה התשלומים הכרוכים בהצטרפות לתכנית. את החוזר המלא ניתן למצוא בקישור כאן