יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
משרד החינוך מרחיב את היצע התוכן הדיגיטלי והספרים הדיגיטליים המונגש לבתי הספר. במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים תשע"ח, נקראים בתי הספר לבחור את התוכן הדיגיטלי והספרים הדיגיטליים שבהם ישתמשו במהלך שנת הלימודים הקרובה. התכנים הדיגיטליים מאפשרים הפעלת תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים שמסייעים לקיומה של למידה משמעותית, למידת חקר, למידה שיתופית ולהקניית מיומנויות המאה ה-21.

משאבים ומאמצים רבים מושקעים בהרחבת היצע התוכן הדיגיטלי המונגש לבתי הספר, לרבות פיתוח ורכישת תוכן דיגיטלי וספרים דיגיטליים שיועמדו לרשות בתי הספר ללא עלות כספית. התוכן הדיגיטלי מרוכז ומפורסם בקטלוג החינוכי​, שבו ניתן למצוא ספרים דיגיטליים, סביבות מתוקשבות, יחידות הוראה, כלים דיגיטליים, הרצאות סינכרוניות ועוד. במסגרת ההיערכות של בית הספר לשנת הלימודים תשע"ח על הצוותים החינוכיים לבחור את התוכן הדיגיטלי והספרים שבהם ישתמשו במהלך שנת הלימודים, בהתאם להשתתפות בית הספר בתכנית התקשוב הלאומית (בית ספר משתתף בתכנית התקשוב / בית הספר אינו משתתף בתכנית התקשוב). לעיון בהיצע התוכן העומד לרשותכם היכנסו לאחד מהקישורים הבאים: בחירת תוכן דיגיטלי עבור בתי ספר המשתתפים בתכנית התקשוב​ בחירת​ תוכן דיגיטלי עבור בתי ספר שאינם משתתפים בתכנית התקשוב​​