יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.

אישור לבקשת תקצוב לרכז תקשוב בית-ספריתכנית עבודה בית ספריתשיתוף ותקשורתתכנית הוראה למידהפורטל בית ספרינספח 3 מעודכן 4.9.2011מינוי רכז תקשוב בית ספרילוח זמנים ושלבי הפעילות בתכניתכלי לניהול פדגוגיחזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשובהנחיות_פיתוח_מקצועי_תשעב