יום א', כא’ באייר תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
חוזר זה עוסק בנוהלי התקשורת הראויים בקרב מורים, תלמידים והורים במרחבי רשת האינטרנט בדגש על תקשורת באתרים בית-ספריים, ברשתות חינוכיות וברשתות חברתיות.

פתחו את הקישור וצפו בסרון של לימור הררי נהלי תקשורת ראויים בין מורים לתלמידים חוזר מנכ"ל צוות "חיים ברשת" פועל לקידום התנהגות מיטיבה, נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט. עם זאת, כלל הצוות החינוכי אחראי להקניית מיומנויות אלו. החוזר מתייחס לתפקידי צוות התכנית "חיים ברשת" ולדרך הטמעתה. התוקף: החל מ-1 בדצמבר 2011.