יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
"התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21" "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב".מסגרת יישום "התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21" נערכים המורים לשלב טכנולוגית תקשוב בכיתה במעגל הוראה המבוסס על ארבע פעולות משמעותיות בשיעור: התנסות, יישום, המשגה ורפלקציה. "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב" הינו מתווה המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה וניהול המידע הפדגוגי מפתיחת השיעור ועד לסיומו, כמפורט:

"התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21" "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב" במסגרת יישום "התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21" נערכים המורים לשלב טכנולוגית תקשוב בכיתה במעגל הוראה המבוסס על ארבע פעולות משמעותיות בשיעור: התנסות, יישום, המשגה ורפלקציה. "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב" הינו מתווה המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה וניהול המידע הפדגוגי מפתיחת השיעור ועד לסיומו, כמפורט: א. פתיחת השיעור – המורה מפעיל את הכלי לניהול פדגוגי מתוקשב ומנהל רישום נוכחות, כחלופה דיגיטאלית ל"יומן הכחול" ולאחריו מתחיל ללמד. ב. מהלך השיעור – המורה משלב מקורות מידע שונים ובכללם תכנים דיגיטאליים, שארגן לפעילות במרחב הכיתתי, תכנים דיגיטאליים המיובאים מפורטל התוכן החינוכי וממקורות נוספים שהכין מראש. במקביל לכך, בהתאם לצורך, מבצע המורה רישום של אירועי משמעת: ציונים לשבח, איחורים וכו'. ג. סיום השיעור – המורה מסכם את השיעור ומעדכן בכלי לניהול פדגוגי את נושא וסוג השיעור שלימד ואת שיעורי הבית. במידה והשתמש בפעילות מתוקשבת יצרף את הקישור. מידע זה זולג אוטומטית באמצעות מנגנון RSS למרחב הלמידה הכיתתי בפורטל בית הספר. יישום "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב" מצריך נגישות של מחשב המורה לרשת האינטרנט במהלך כל השיעור.