יום א', כא’ באייר תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
השנה תחת הכותרת: "עושים טוב ברשת ומעבירים את זה הלאה" ריכוז כל הפעלות ממויינות לשכבות גיל

פאנל באשכולות ותפוחי הפיס הפעילות כוללת:1. מצגת ראשית2. תבנית לעלון עבור המתעד3. שלושה סרטונים 4. מצגת מלווה הרצאות להורים ע"י איש מיקרוסופט5. הנחיות למרצה6. ביום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת, נציג המשטרה ישמח להשיב לשאלות הציבור הרחב בנושאי אינטרנט בטוח והיבטים הנוגעים לפעילות המשטרה. המענה יינתן בדף הפיסבוק של המשטרה בין השעות 18:00 עד 20:00 קישור לכל הפעילויות באשכולות הפיס והתפוחים פעילות מיועדת לכתות ה' ו' משך הפעילות כ- 45 דק' פותח בשיתוף פעולה בין המשרד לביטחון הפנים לבין המינהל למדע וטכנולוגיה הפעילות כוללת:1.מצגת מרכזית וסרטון בסופה, 2.דפי פעילויות לתלמידים שבהם כרטיסים שיש לגזור, ואף כדאי לניילן. הפעילות תתקיים במליאה ולאחר מכן בקבוצות עבודה, הסיכום במליאה.בשיעור, התלמידים פוגשים ילדה בת 12, מאיה, הנתקלת במצבים שונים ברשת ומתמודדת עמם. פעילות סדנתית זו עוסקת בדילמות עמם ילדים ובני נוער מתמודדים בפעילותם היום יומית ברשת: איזו תמונה לשלוח, כיצד להגיב ברשת, איזה מידע אישי לשתף ועוד. בסדנה- ניתנים כלים ממה להישמר, וכיצד לנהוג באופן אחראי ובטוח ברשת.קישור למצגת ראשית לכתות ה'-ו' כולל סרטון סדנה מיועדת לכותת ג' ד' והוריהם: "משפחה ברשת" פותח הבשיתוף פעולה בין המשרד לביטחון הפנים לבין המינהל למדע וטכנולוגיהמטרת הסדנה המשותפת- מתן כלים כיצד להתמודד כמשפחה ברשת. זאת במטרה להטמיע את ההבנה כי לכל אחד – ההורה והילד – אחריות ותפקיד בשמירה על ביטחונו האישי שלו ושל אחרים ברשת.הסדנה כוללת1. מצגת ראשית וסרטון2.קובץ הנחיות מלאקישור לסדנה לכתות ג'- ד' והוריהם פעילות מיועדת לכתות א' ב' בנושא "ניהול זמן""הבה נחלק זמננו כראוי, אם נחלק אותו כראוי יישאר לנו זמן פנוי." מישל דה מונטןסיפורים העוסקים בחשיבותם של חברות וניהול זמן. הסיפורים מלווים בשאלות מנחות למורה ופעילויות נלוות.הפעילות כוללת:1.הנחיות למנחה- שלושה חלקיםא. חיים ברשת מול חיים אמיתיים (סיפורי מקרה)ב. ניהול זמן סדר היום שליג. חשיפה לתוכנות ואתרי למידה מבוקרים2.הנחיות לתלמיד א.סיפורים לסעיף 1ב. שאלות לדיון בכתהקישור לפעילות: "ניהול זמן" לכתות א'- ב' קטלוג חיים ברשת.pdf אוסף הפעלות בנושאי חינוך לגלישה בטוחה ואחריאת ברשת