יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
תכנית התקשוב במחוז תל אביב
תכנית התקשוב החדשה היא תכנית שמטרתה לקדם בבתי הספר תהליכי תקשוב על מנת להפכם לארגונים מתוקשבים, זאת בדגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ופיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים המקוונים להשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה ותהליכים חברתיים- שיתופיים.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
מינהל המדע והטכנולוגיה מציע לכלל המורים, התלמידים וההורים לקחת חלק בהדרכות מקוונות סינכרוניות סביב ספרי לימוד דיגיטליים, אשר השימוש בהם הולך ומתרחב בשנים האחרונות.
קרא עוד...
התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21
"התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21" "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב".מסגרת יישום "התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21" נערכים המורים לשלב טכנולוגית תקשוב בכיתה במעגל הוראה המבוסס על ארבע פעולות משמעותיות בשיעור: התנסות, יישום, המשגה ורפלקציה. "מעגל ההוראה בשילוב התקשוב" הינו מתווה המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה וניהול המידע הפדגוגי מפתיחת השיעור ועד לסיומו, כמפורט:
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
הקו המוביל את ההוראה והלמידה הוא הנחלת מיומנויות המאה ה- 21 הכוללות שימוש בטכנולוגית מידע ותקשורת
במציאות של המאה ה 21 לא ניתן לעצב אזרח שלם, יוזם ויוצר, בעל מודעות אזרחית מפותחת, בחברה איכותית, ללא שילוב תרבות דיגיטאלית בחיי התלמיד. זאת תוך שימוש בטכנולוגיות המידע והתקשורת כפלטפורמה להתנהלות יום יומית לצרכים אישיים, חברתיים ותעסוקתיים, פלטפורמה מעצבת ומקשרת את האזרח אל העולם, ההופך לסביבה קרובה ואינטימית בה כל אחד מוצא מענה וביטוי לצרכיו האישיים והחברתיים.תרבות דיגיטאלית זו, המעצבת את פני החברה בקצב ובעומק ללא תקדים בהיסטוריה האנושית, היא חלק מרכזי גם בשינוי התרבות בית ספרית.
תגובות: -1   צפיות: -1
תפוקות תוכנית התקשוב
גלישה בטוחה
מודלים להוראה חדשנית
חדש... חדש...
Betaספר - מרחב חדשנות פדגוגית
סביבות למידה בענן