יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
השיטה מתבססת על רעיונותיו של וויליאם קילפאטריק, ש"תרגם" ב 1918 את רעיונותיו של מורו דיואי לספר בשם "שיטת הפרויקטים". בשיטה זו מאורגן תהליך החקר סביב פרויקט – תוצר המניע את פעילויות התלמידים. הלמידה כרוכה בהשלמת מטלות מורכבות שהתוצאה שלהן היא בד"כ "ארטיפקט" – תוצר מוחשי כגון דגם, ציור, מסמך מדיניות, הצגה, שיר וכדו'. התלמידים מציגים את התוצר שלהם בפני קהל (פרזנטציה), מסבירים אותו, מגנים עליו ומבצעים רפלקציה על תהליך הלמידה (זוהר, 2014).
קרא עוד...
בתי הספר נדרשים להטמיע "פדגוגיה חדשנית" כדי להתאים את עצמם למציאות הדינאמית והמשתנה שבה הם פועלים. ביום שני, י"ב באייר התש"ע, 26 באפריל 2010 קיימה ועדת החינוך של הכנסת דיון בנושא "התאמת מערכת החינוך בישראל למאה 1 ,מר גדעון סער, את ה-21 ,"ובמעמד זה הציג בפניה שר החינוך תכנית התקשוב והודגש הצורך בהטמעה של פדגוגיה חדשנית להצלחת המהלך. כדי לתאר את השינוי המבוקש במערכת החינוך אנשי חינוך ומובילי דעת קהל משתמשים במושג "פדגוגיה חדשנית" או "פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית".
קרא עוד...
משרד החינוך פועל באופן מערכתי לקידום למידה משמעותית של תלמידים במערכת החינוך. המפתח ללמידה משמעותית הוא תהליכי ההוראה-למידה המתקיימים בבית הספר. המינהל הפדגוגי מפתח ומיישם תפיסות וכלים לקידום הלמידה המשמעותית בשדה החינוך. מוגשת לכם בזאת חוברת המכילה מניפת מודלים יישומיים לתהליכי הוראה-למידה, שספרות החינוך מצאה שהם מקדמים למידה משמעותית והישגי לומדים.
קרא עוד...
תפוקות תוכנית התקשוב
גלישה בטוחה
מודלים להוראה חדשנית
חדש... חדש...
Betaספר - מרחב חדשנות פדגוגית
סביבות למידה בענן